آپاراتوس چیست؟ [فلسفه]

گروه مولفان:
جورجو آگامبن (نویسنده) | یاسر همتی (مترجم)

ناشر:
رخ داد نو

درباره کتاب:
آپاراتوس چیست؟ [فلسفه] عنوان کتابی است از جورجو آگامبن با ترجمه‌ی یاسر همتی که در 114 صفحه و توسط انتشارات رخ داد نو در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جورجو آگامبن، کتاب‌های کتاب سینما(رخ داد نو)، از مصائب معنا(اختران)، امرگشوده انسان و حیوان(رخ داد نو)، زبان و مرگ در باب جایگاه منفیت(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان