شیوه نامه دائره المعارف بزرگ اسلامی

مولف:
محمد خاکی (نویسنده)

ناشر:
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

درباره کتاب:
شیوه نامه دائره المعارف بزرگ اسلامی عنوان کتابی است از محمد خاکی که توسط انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.