فردینان دوسوسور [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/14]

گروه مولفان:
جاناتان کالر (نویسنده) | کورش صفوی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
فردینان دوسوسور [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/14] عنوان کتابی است از جاناتان کالر با ترجمه‌ی کورش صفوی که در 162 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Ferdinand de Saussure. موضوع اصلی این کتاب سوسور، فردینان دو، 1857 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جاناتان کالر، کتاب‌های نظریه ادبی(نشر مرکز)، بارت(افق)، بوطیقای ساخت گرا(مینوی خرد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.