لویناس و سوبژکتیویته ی پساواسازانه

گروه مولفان:
سایمون کریچلی (نویسنده) | مهدی پارسا خانقاه (مترجم) | سحر دریاب (مترجم)

ناشر:
رخ داد نو

درباره کتاب:
لویناس و سوبژکتیویته ی پساواسازانه عنوان کتابی است از سایمون کریچلی با ترجمه‌ی سحر دریاب که در 159 صفحه و توسط انتشارات رخ داد نو در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سایمون کریچلی، کتاب‌های کتاب فیلسوفان مرده(نشر مرکز)، فلسفه در 30 روز(نقش و نگار)، دیوید بویی(شوند)، فلسفه ی قاره ای(ماهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.