اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران (چالش ها و فرصت ها)

گروه مولفان:
باقر ساروخانی (نویسنده) | اسدالله بابایی فرد (نویسنده)

ناشر:
دیدار

درباره کتاب:
اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران (چالش ها و فرصت ها) عنوان کتابی است از اسدالله بابایی فرد که در 351 صفحه و توسط انتشارات دیدار در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اینترنت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اسدالله بابایی فرد، کتاب‌های بحران هویت در جامعه ی معاصر ایران(چاپخش)، بحران هویت در جامعه ی معاصر ایران(چاپخش)، گفتارهایی انتقادی در جامعه شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و نظریه پردازی(جامعه شناسان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.