ساختن ابزارهای اندازه گیری متغیرهای پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی (آزمون و پرسشنامه)

مولف:
علی اکبر سیف (نویسنده)

ناشر:
دیدار

درباره کتاب:
ساختن ابزارهای اندازه گیری متغیرهای پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی (آزمون و پرسشنامه) عنوان کتابی است از علی اکبر سیف که در 215 صفحه و توسط انتشارات دیدار در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آزمون های شخصیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اکبر سیف، کتاب‌های مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها(دوران)، سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری(دوران)، روشهای یادگیری و مطالعه(دوران)، مقدمه ای بر نظریه های یادگیری(دوران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.