آفرینش درقرآن (بررسی هرمنوتیکی تفاسیر قدیم و جدید)[اسلام پژوهی/ 11]

مولف:
سعید عدالت نژاد (نویسنده)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
آفرینش درقرآن (بررسی هرمنوتیکی تفاسیر قدیم و جدید) [اسلام پژوهی/11] عنوان کتابی است از سعید عدالت نژاد که در 212 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آفرینش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید عدالت نژاد، کتاب‌های راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی(نیلوفر)، اقتدا به مسیح(طرح نو)، اقتدا به مسیح(فرهنگ جاوید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان