بررسی تطبیقی دو نهضت جنگل و خیابانی

مولف:
عبدالله متولی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
بررسی تطبیقی دو نهضت جنگل و خیابانی عنوان کتابی است از عبدالله متولی که در 166 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.