زنان و بیماریهای خاص روان پزشکی (بیماریهای روان پزشکی مرتبط با زنان)[روان و زندگی]

مولف:
حسین عبداللهی ثانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
زنان و بیماریهای خاص روان پزشکی (بیماریهای روان پزشکی مرتبط با زنان) [روان و زندگی] عنوان کتابی است از حسین عبداللهی ثانی که در 68 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بیماری های روانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان