دیدنیهای ایران (مراکز تاریخی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی و تفریحی ایران به تفکیک استانها)

مولف:
امیر بهنام (نویسنده)

ناشر:
امید مهر

درباره کتاب:
دیدنیهای ایران (مراکز تاریخی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی و تفریحی ایران به تفکیک استانها) عنوان کتابی است از امیر بهنام که در 464 صفحه و توسط انتشارات امید مهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گردشگری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر بهنام، کتاب‌های میلیونر یک دقیقه ای(نسل نواندیش)، این کتاب را باید بخوانید(نسل نواندیش)، جان روح(پازینه)، از انگیزش تا حرکت انگیزشی(نسل نواندیش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.