روح الارواح فی شرح اسماءالملک الفتاح (شرح عرفانی بر اسماءالله)

گروه مولفان:
احمدبن منصور سمعانی (نویسنده) | نجیب مایل هروی (مصحح)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
روح الارواح فی شرح اسماءالملک الفتاح (شرح عرفانی بر اسماءالله) عنوان کتابی است از احمدبن منصور سمعانی که در 917 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. از احمدبن منصور سمعانی، کتاب رساله روح الارواح(زرین) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان