40+1 فکر سمی در مورد امتحان و کنکور (بر اساس دیدگاه روان شناسی شناختی)

مولف:
رامین کریمی (نویسنده)

ناشر:
بهارسبز

درباره کتاب:
40+1 فکر سمی در مورد امتحان و کنکور (بر اساس دیدگاه روان شناسی شناختی) عنوان کتابی است از رامین کریمی که در 131 صفحه و توسط انتشارات بهارسبز در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترس از امتحان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رامین کریمی، کتاب‌های زبان بدن(بهارسبز)، سازمانهای خوش بین(بهارسبز)، 1+40 فکر سمی در روابط عاشقانه(بهارسبز)، 1+40 فکر سمی در روابط زناشویی(بهارسبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.