کوزه ای از آب بحر (هفت درس زندگی از مثنوی معنوی)

گروه مولفان:
محمد رضا سرگلزایی (نویسنده) | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده)

ناشر:
بهارسبز

درباره کتاب:
کوزه ای از آب بحر (هفت درس زندگی از مثنوی معنوی) عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که در 164 صفحه و توسط انتشارات بهارسبز در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، 604 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، مثنوی معنوی(کتاب آبان)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.