یک روز را 365 بار تکرار نکنیم -جلد 1

مولف:
مسعود لعلی (نویسنده)

ناشر:
بهارسبز

درباره کتاب:
یک روز را 365 بار تکرار نکنیم -جلد1 عنوان کتابی است از مسعود لعلی که در 255 صفحه و توسط انتشارات بهارسبز در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موفقیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود لعلی، کتاب‌های شما یک جوجه اردک زشت نیستید(بهارسبز)، قفل یعنی کلیدی هم هست(بهارسبز)، شانه های غول(ترانه)، حکایت آن که قورباغه اش را قورت داد(بخشایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.