آقای چهار بیچاره (داستان)

مولف:
مسعود لعلی (نویسنده)

ناشر:
بهارسبز

درباره کتاب:
آقای چهار بیچاره (داستان) عنوان کتابی است از مسعود لعلی که در 24 صفحه و توسط انتشارات بهارسبز در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود لعلی، کتاب‌های شما یک جوجه اردک زشت نیستید(بهارسبز)، قفل یعنی کلیدی هم هست(بهارسبز)، شانه های غول(ترانه)، حکایت آن که قورباغه اش را قورت داد(بخشایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,500 تومــان