کهگیلویه و بویراحمد (مجموعه ای از اسناد و گزارش ها)[مجموعه اسناد و فرامین کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی/ 23]

مولف:
کاوه بیات (نویسنده)

ناشر:
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

درباره کتاب:
کهگیلویه و بویراحمد (مجموعه ای از اسناد و گزارش ها) [مجموعه اسناد و فرامین کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی/23] عنوان کتابی است از کاوه بیات که در 1418 صفحه و توسط انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کهگیلویه و بویراحمد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کاوه بیات، کتاب‌های ایران فرزند(نامک)، سفرنامه بهمئی(نامک)، روابط ایران و ترکیه(شیرازه کتاب ما)، آریان به گرد یک درفش(پردیس دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.