مولف به مثابه ی تولیدکننده (با دو مقاله انتقادی از بوریس بودن و هیتو استیرل)[پرتاب های فکر/ 6]

گروه مولفان:
والتر بنیامین (نویسنده) | ایمان گنجی (مترجم) | کیوان مهتدی (مترجم)

ناشر:
زاوش

درباره کتاب:
مولف به مثابه ی تولیدکننده (با دو مقاله انتقادی از بوریس بودن و هیتو استیرل) [پرتاب های فکر/6] عنوان کتابی است از والتر بنیامین با ترجمه‌ی ایمان گنجی که در 79 صفحه و توسط انتشارات زاوش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از والتر بنیامین، کتاب‌های خیابان یک طرفه(نشر مرکز)، برگزیده ی مقالات والتر بنیامین (بنجامین)(علم)، تزهایی در باب عکاسی تاریخ(رخ داد نو)، فهم برشت(بیدگل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان