التعلیقات

گروه مولفان:
محمد بن محمد فارابی (نویسنده) | سید حسین موسویان (مصحح)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
التعلیقات عنوان کتابی است از محمد بن محمد فارابی که در 170 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن محمد فارابی، کتاب‌های کتاب الموسیقی الکبیر(سروش)، رسائل فلسفی فارابی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، فصوص الحکمه(مولی)، فصوص الحکمه(حکمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان