پنج اصل خوشبختی چیست؟ (بر اساس نظریات جیمز آرتور. ری)

گروه مولفان:
یاسمن رحیمیان (نویسنده) | جیمز ا ری (نویسنده)

ناشر:
بهارسبز

درباره کتاب:
پنج اصل خوشبختی چیست؟ (بر اساس نظریات جیمز آرتور. ری) عنوان کتابی است از جیمز ا ری که در 200 صفحه و توسط انتشارات بهارسبز در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Harmonic wealth: the secret of attracting the life you want، c 2008. موضوع اصلی این کتاب ثروت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جیمز ا ری، کتاب‌های ثروت هماهنگ(شرکت نشر نقد افکار)، راز کامیابی(پازینه)، علم موفقیت(نسل نواندیش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان