تکنیکهای تنفس (تمرینات ساده تنفس برای خوددرمانی، حفظ جوانی و ایجاد هماهنگی)

گروه مولفان:
مارکوس شیرنر (نویسنده) | منیره دشتی (مترجم)

ناشر:
بهارسبز

درباره کتاب:
تکنیکهای تنفس (تمرینات ساده تنفس برای خوددرمانی، حفظ جوانی و ایجاد هماهنگی) عنوان کتابی است از مارکوس شیرنر با ترجمه‌ی منیره دشتی که در 124 صفحه و توسط انتشارات بهارسبز در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Atem-Techniken: zahlreiche einfache Atem-Übungen zur Selbstheilung، Verjüngung und Harmonisierung، 2011.. موضوع اصلی این کتاب پرانایاما است. از مارکوس شیرنر، کتاب تنفس درمانی(گل آفتاب) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,500 تومــان