بهترین رودکی (همراه با اشعار نویافته)[متون منظوم کهن/ 21]

گروه مولفان:
جعفر بن محمد رودکی (نویسنده) | محمد علی سپانلو (گردآورنده)

ناشر:
نشر چشمه

درباره کتاب:
بهترین رودکی (همراه با اشعار نویافته) [متون منظوم کهن/21] عنوان کتابی است از جعفر بن محمد رودکی که در 216 صفحه و توسط انتشارات نشر چشمه در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جعفر بن محمد رودکی، کتاب‌های دیوان شعر رودکی(شرکت نشر قطره)، دیوان رودکی سمرقندی(مهر آوید)، برگزیده اشعار رودکی و منوچهری(اساطیر)، گزیده اشعار رودکی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,400 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 4ق