هشت گفتار درباره ی موسیقی -جلد 3 (به انضمام رساله ی پژوهشی کوتاه درباره ی استادان موسیقی ایران و الحان موسیقی ایرانی)

مولف:
داریوش صفوت (نویسنده)

ناشر:
ارس

درباره کتاب:
هشت گفتار درباره ی موسیقی -جلد3 (به انضمام رساله ی پژوهشی کوتاه درباره ی استادان موسیقی ایران و الحان موسیقی ایرانی) عنوان کتابی است از داریوش صفوت که در 258 صفحه و توسط انتشارات ارس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موسیقی است. از داریوش صفوت، کتاب هشت گفتار درباره ی موسیقی(ارس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.