سید محمدباقر امامی و کروژک های مارکسیستی او [تاریخ معاصر ایران/59]

مولف:
محمدحسین خسروپناه (نویسنده)

ناشر:
پردیس دانش

درباره کتاب:
سید محمدباقر امامی و کروژک های مارکسیستی او [تاریخ معاصر ایران/59] عنوان کتابی است از محمدحسین خسروپناه که در 336 صفحه و توسط انتشارات پردیس دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کمونیسم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسین خسروپناه، کتاب‌های نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران(پردیس دانش)، خاطرات سیامک لطف الهی از سازمان انقلابی تا انقلاب(خجسته)، گریگور یقیکیان گرایشی در سوسیال دموکراسی ایران 1327-1289 ه. ش(شیرازه کتاب ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.