دوره زبان شناسی عمومی [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/7]

گروه مولفان:
فردینان دو سوسور (نویسنده) | کورش صفوی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
دوره زبان شناسی عمومی [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/7] عنوان کتابی است از فردینان دو سوسور با ترجمه‌ی کورش صفوی که در 343 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Cours de linguistique general. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فردینان دو سوسور، کتاب‌های درس های زبان شناسی همگانی(فرزان روز)، ساخت گرایی، پساساخت گرایی و مطالعات ادبی(انتشارات سوره مهر)، ساخت گرایی، پساساخت گرایی و مطالعات ادبی(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
زبان شناسی