عرفان استدلالی در شرح تمهید القواعد

گروه مولفان:
حسن معلمی (نویسنده) | محمد بن حبیب ا لله ترکه اصفهانی (نویسنده) | علی بن محمد ترکه اصفهانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
عرفان استدلالی در شرح تمهید القواعد عنوان کتابی است از حسن معلمی که در 864 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تصوف است. از حسن معلمی، کتاب فلسفه اشراق(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.