69 حس مشترک [گزیده غزل امروز/1]

مولف:
امید صباغ نو (نویسنده)

ناشر:
شانی

درباره کتاب:
69 حس مشترک [گزیده غزل امروز/1] عنوان کتابی است از امید صباغ نو که در 103 صفحه و توسط انتشارات شانی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امید صباغ نو، کتاب‌های مهرابان(فصل پنجم)، جنگ میان ما دو نفر کشته می دهد(فصل پنجم)، تاریخ بی حضور تو یعنی دروغ محض(فصل پنجم)، ما اگر انتخاب می کردیم(فصل پنجم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,300 تومــان