نمایش نامه ی نو (شیوه های نگارشی تئاتر معاصر)[تئاتر امروز جهان/ 66]

گروه مولفان:
ژان-پیر سارازاک (نویسنده) | معصومه زواریان (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
نمایش نامه ی نو (شیوه های نگارشی تئاتر معاصر) [تئاتر امروز جهان/66] عنوان کتابی است از ژان-پیر سارازاک با ترجمه‌ی معصومه زواریان که در 242 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از L’avenir du drame: écritures dramatiques contemporaines. C، 1981.. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,500 تومــان