ضرب آهنگ کاوی (فضا، زمان و زندگی روزمره)[فلسفه]

گروه مولفان:
هانری لوفور (نویسنده) | آیدین ترکمه (مترجم) | آتوسا مدیری (مترجم)

ناشر:
رخ داد نو

درباره کتاب:
ضرب آهنگ کاوی (فضا، زمان و زندگی روزمره) [فلسفه] عنوان کتابی است از هانری لوفور با ترجمه‌ی آتوسا مدیری که در 191 صفحه و توسط انتشارات رخ داد نو در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Rhythmanalysis: space، time، and everyday life، c2004. موضوع اصلی این کتاب ریتم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هانری لوفور، کتاب‌های تروریسم و زندگی روزمره(رخ داد نو)، ماتریالیسم دیالکتیکی(تیسا)، فضا، تفاوت، زندگی روزمره(تیسا)، تروریسم و زندگی روزمره(رخ داد نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان
موضوعات کتاب
ریتم