ایل سنجابی و مجاهدت ملی ایران (خاطرات علی اکبرخان سنجابی، سردار مقتدر)[مجموعه تاریخ معاصر ایران/ 29]

گروه مولفان:
علی اکبر سنجابی (نویسنده) | کریم سنجابی (نویسنده)

ناشر:
پردیس دانش

درباره کتاب:
ایل سنجابی و مجاهدت ملی ایران (خاطرات علی اکبرخان سنجابی، سردار مقتدر) [مجموعه تاریخ معاصر ایران/29] عنوان کتابی است از علی اکبر سنجابی که در 755 صفحه و توسط انتشارات پردیس دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.