فروغ (نقطه ی تلاقی شعر و سینما)[نقد و مقوله های ادبی/ 41]

مولف:
ژینوس نازک کار (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
فروغ (نقطه ی تلاقی شعر و سینما) [نقد و مقوله های ادبی/41] عنوان کتابی است از ژینوس نازک کار که در 254 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از ژینوس نازک کار، کتاب نقش زن در ادبیات سینمای ایران(شرکت نشر قطره) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.