روز شمار انقلاب اسلامی -جلد 13 [دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، تحقیق]

گروه مولفان:
پرویز سعادتی (گردآورنده) | میرزاباقر علیان نژاد (گردآورنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
روز شمار انقلاب اسلامی -جلد13 [دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، تحقیق] عنوان کتابی است از پرویز سعادتی که در 440 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرویز سعادتی، کتاب‌های روز شمار انقلاب اسلامی(انتشارات سوره مهر)، روزشمار انقلاب اسلامی(انتشارات سوره مهر)، روزشمار انقلاب اسلامی(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,900 تومــان