نامنامه ایلات و عشایر و طوایف و خاندان ها (ایران تاریخی و فرهنگی تکمله)

گروه مولفان:
منوچهر ستوده (نویسنده) | خورشید مومنی (نویسنده)

ناشر:
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

درباره کتاب:
نامنامه ایلات و عشایر و طوایف و خاندان ها (ایران تاریخی و فرهنگی تکمله) عنوان کتابی است از منوچهر ستوده که در 180 صفحه و توسط انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایلات و عشایر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منوچهر ستوده، کتاب‌های یادگارنامه(توس)، نامنامه ایلات و عشایر و طوایف(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، از آستارا تا استارباد(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.