مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی -جلد 2 (گذشته و حال)[مجموعه پژوهش های ایرانشناسی/ 2]

مولف:
محمود جعفری دهقی (نویسنده)

ناشر:
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

درباره کتاب:
مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی -جلد2 (گذشته و حال) [مجموعه پژوهش های ایرانشناسی/2] عنوان کتابی است از محمود جعفری دهقی که در 450 صفحه و توسط انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود جعفری دهقی، کتاب‌های ایرانیان در بابل هخامنشی(ققنوس)، راهنمای کتیبه های فارسی میانه(سمت)، بازشناسی منابع و مآخذ تاریخ ایران باستان(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.