غایه الامکان فی درایه المکان (رساله الامکنه و الازمنه)

گروه مولفان:
عبدالله بن محمد عین القضاه (نویسنده) | رحیم فرمنش (گردآورنده)

ناشر:
مولی

درباره کتاب:
غایه الامکان فی درایه المکان (رساله الامکنه و الازمنه) عنوان کتابی است از رحیم فرمنش که در 46 صفحه و توسط انتشارات مولی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شناخت (فلسفه) است. از رحیم فرمنش، کتاب احوال و آثار عین القضات همدانی(اساطیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.