جستاری پیرامون جنبش شیخ عبیدالله شمدینی [تاریخ معاصر معاصر ایران/61]

مولف:
محمد کلهر (نویسنده)

ناشر:
پردیس دانش

درباره کتاب:
جستاری پیرامون جنبش شیخ عبیدالله شمدینی [تاریخ معاصر معاصر ایران/61] عنوان کتابی است از محمد کلهر که در 335 صفحه و توسط انتشارات پردیس دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.