مدیران مو جو گندمی (نظام بنگاه داری و توسعه هیات مدیره)

گروه مولفان:
باب گارات (نویسنده) | علیرضا امیدوار (نویسنده) | مجید کرمی (مترجم)

ناشر:
گندمان

درباره کتاب:
مدیران مو جو گندمی (نظام بنگاه داری و توسعه هیات مدیره) عنوان کتابی است از باب گارات با ترجمه‌ی مجید کرمی که در 328 صفحه و توسط انتشارات گندمان در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Thin on top: why corporate gonernance matter ... C، 2003. موضوع اصلی این کتاب حاکمیت شرکتی است. از باب گارات، کتاب ماهی از سر فاسد می شود(آریابان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.