درس 28 مرداد (از لحاظ نهضت ملی ایران و از لحاظ رهبران خاین حزب توده)[مجموعه تاریخ معاصر ایران/ 62]

مولف:
خلیل ملکی (نویسنده)

ناشر:
پردیس دانش

درباره کتاب:
درس 28 مرداد (از لحاظ نهضت ملی ایران و از لحاظ رهبران خاین حزب توده) [مجموعه تاریخ معاصر ایران/62] عنوان کتابی است از خلیل ملکی که در 384 صفحه و توسط انتشارات پردیس دانش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حزب توده ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از خلیل ملکی، کتاب‌های خاطرات سیاسی خلیل ملکی(شرکت سهامی انتشار)، مجموعه مقالات خلیل ملکی(اختران)، جامعه سوسیالیت ها(اختران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.