انسان فلسفه عرفان (گفتاری در باب نیاز معنوی انسان)

گروه مولفان:
محمد رضا سرگلزایی (نویسنده) | حسین محمودی (نویسنده)

ناشر:
بهارسبز

درباره کتاب:
انسان فلسفه عرفان (گفتاری در باب نیاز معنوی انسان) عنوان کتابی است از محمد رضا سرگلزایی که در 84 صفحه و توسط انتشارات بهارسبز در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا سرگلزایی، کتاب‌های شخصیت سالم(شرکت نشر قطره)، اعتیاد(شرکت نشر قطره)، یادداشت های یک روانپزشک(شرکت نشر قطره)، ماجراهای عاشقانه(مرندیز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان