لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار (طرف المنطق)

گروه مولفان:
محمودبن ابی بکر سراج الدین ارموی (نویسنده) | محمد بن محمد قطب الدین رازی (نویسنده) | محمدحسین نائیجی (نویسنده) | محمودبن ابی بکر سراج الدین ارموی (نویسنده) | ابوالقاسم رحمانی (مصحح)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار (طرف المنطق) عنوان کتابی است از محمدحسین نائیجی که در 370 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب منطق است. از محمدحسین نائیجی، کتاب ترجمه شموس الطالعه(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.