بیت یاب شاهنامه فردوسی (بر اساس پیرایش جلال خالقی مطلق)

گروه مولفان:
علی ایمانی (نویسنده) | خدیجه خسروی (نویسنده) | جلال خالقی مطلق (نویسنده)

ناشر:
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

درباره کتاب:
بیت یاب شاهنامه فردوسی (بر اساس پیرایش جلال خالقی مطلق) عنوان کتابی است از جلال خالقی مطلق که در 492 صفحه و توسط انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال خالقی مطلق، کتاب‌های شاهنامه(سخن)، شاهنامه فردوسی(اراده)، داستان رستم و سهراب(سخن)، شاهنامه(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.