عون اخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء

گروه مولفان:
محمدبن حسن فاضل هندی (نویسنده) | علی اوجبی (نویسنده)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
عون اخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء عنوان کتابی است از علی اوجبی که در 661 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب منطق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اوجبی، کتاب‌های خر حیوان نجیبی است(وایا)، ژرفای اندیشه(وایا)، فصوص الحکمه(حکمت)، رساله سعدیه(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.