ابد + ده سال (مجموعه خاطرات امیر سرتیپ دوم اکبر فتورایی)

گروه مولفان:
اکبر فتورایی (نویسنده) | هادی عابدی (مصاحبه گر)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
ابد + ده سال (مجموعه خاطرات امیر سرتیپ دوم اکبر فتورایی) عنوان کتابی است از اکبر فتورایی که در 216 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.