آشنایی همگان با نظریه ساختاری موسیقی ایران -جلد 1

مولف:
محسن فربود منش (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
آشنایی همگان با نظریه ساختاری موسیقی ایران -جلد1 عنوان کتابی است از محسن فربود منش که در 784 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موسیقی ایرانی است. از محسن فربود منش، کتاب آشنایی همگان با نظریه ساختاری موسیقی ایران(انتشارات سوره مهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.