خاطره شهر (بازخوانی سینماتوگرافیک شهر ایرانی دهه های1340- 1350)

مولف:
محسن حبیبی (نویسنده)

ناشر:
ناهید

درباره کتاب:
خاطره شهر (بازخوانی سینماتوگرافیک شهر ایرانی دهه های1340- 1350) عنوان کتابی است از محسن حبیبی که در 64 صفحه و توسط انتشارات ناهید در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرها و شهرستان ها در سینما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محسن حبیبی، کتاب‌های از شار تا شهر(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، شهرسازی؛ تخیلات و واقعیات(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، میدان بهارستان(دفتر پژوهشهای فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.