آیین های باران خواهی و آفتاب خواهی در فرهنگ عامه

مولف:
مصطفی خلعت بری لیماکی (نویسنده)

ناشر:
طهوری

درباره کتاب:
آیین های باران خواهی و آفتاب خواهی در فرهنگ عامه عنوان کتابی است از مصطفی خلعت بری لیماکی که در 102 صفحه و توسط انتشارات طهوری در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب باران و بارندگی است. از مصطفی خلعت بری لیماکی، کتاب فرهنگ مردم تنکابن(پازینه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان