زبان شناسی و آسیب شناسی زبان

مولف:
رضا نیلی پور (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
زبان شناسی و آسیب شناسی زبان عنوان کتابی است از رضا نیلی پور که در 194 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عصب شناسی زبان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا نیلی پور، کتاب‌های اندیشیدن درباره مغز(شرکت نشر کتاب هرمس)، زبان و آگاهی(نیلوفر)، زبان شناسی شناختی(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان