راهنمای میدانی عنکبوت ها و عقرب های ایران

مولف:
علیرضا زمانی (نویسنده)

ناشر:
ایران شناسی

درباره کتاب:
راهنمای میدانی عنکبوت ها و عقرب های ایران عنوان کتابی است از علیرضا زمانی که در 360 صفحه و توسط انتشارات ایران شناسی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عنکبوت ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا زمانی، کتاب‌های آمادگی بدنی کامل برای بسکتبال(بامداد کتاب)، مدیریت اجرایی(پردازشگران)، مدیریت اجرایی(پردازشگران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.