صحیفه های زمینی [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/23]

گروه مولفان:
نورتروپ فرای (نویسنده) | هوشنگ رهنما (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
صحیفه های زمینی [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/23] عنوان کتابی است از نورتروپ فرای با ترجمه‌ی هوشنگ رهنما که در 210 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1384 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The secular scripture: a study of the structure of Romance، 1976. موضوع اصلی این کتاب رمانتیسم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نورتروپ فرای، کتاب‌های تحلیل نقد(نیلوفر)، رمز کل(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,800 تومــان