سره گرایی زبانی

مولف:
نگار داوری اردکانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
سره گرایی زبانی عنوان کتابی است از نگار داوری اردکانی که در 151 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان پیرایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نگار داوری اردکانی، کتاب‌های جامعه شناسی زبان(جامعه شناسان)، زبان شناسی کاربردی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، برنامه ریزی زبان فارسی(ساقی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,200 تومــان