زبان شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا‬)[مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/ 3]

گروه مولفان:
نوآم چامسکی (نویسنده) | احمد طاهریان (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
زبان شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا‬) [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/3] عنوان کتابی است از نوآم چامسکی با ترجمه‌ی احمد طاهریان که در 130 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Cartesian Linguistics: a chapter in the history of rationalist thought، 1983. موضوع اصلی این کتاب زبانشناسی دکارتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نوآم چامسکی، کتاب‌های زبان و ذهن(شرکت نشر کتاب هرمس)، درباره ی تروریسم غرب(مهراندیش)، زبان و اندیشه(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.